Martin Horák  
& group  

Příjem digitalního pozemního televizního signálu.

Provádíme slaboproudou a optickou kabeláž v domech, bytech a komerčních objektech.

STA v nájemních domech

V důsledku přechodu systému pozemního televizního vysílání z analogového na digitalní, provádíme rekonstrukce - úpravy stávajícího zařízení STA tak aby bylo možno přijímat digitalní vysílání (DVBT).

Možnosti rekonstrukce

Je několik možností jak rekonstrukci provést. 1) Dražšší - Zcela nová montáž. Obnáší demontáž staré STA, úpravu stožáru, úpravu střechy, kompletní novou technologii a všechny rozvody v domě. 2) střední - Na původní stožár a se namontuje nová technologie, kabeláž se provede nová. 3) levnější - použije se vše původní a přidá se nová technologie.

Posuzení variant

Nejlépe provést zcela novou montáž. Ta má, současně se střední cenou velkou nevýhodu, nelze již přijímat analogový pozemní signál. Oproti tomu nejlevnější metoda umožňuje přijimat současně analogový i digitalní signál. Nevýhodou této metody je nožnost mírně snížené kvality signálu a nejistota - nebude li nutná i výměna veškeré kabeláže v domě. To lze zjistit až měřením při smotné montáži.

Provedení (levnější var.)

Po obhlídce se provede demontáž nepotřebných antén a kabelů (od stávajících antén k zesilovačům). Protáhnou se nové kabely od antén k zes., namontují se (přidají) nové zes. Přidají se nové antény (počet dle požadavku zákazníka na počet kanálů). Technologie se zapojí a oživí. Proměří se výstupní vedení, vymění se v bytech zásuvky případně všechna vedení do bytů. Předá se zařízení správci objektu.

Set top boxy

Nabízíme dodávku set top boxů za výhodné ceny. Nabízíme i jen prodej samotné technologie STA DVBT. Aktuální ceny v rubrice Obchod.

Kontakty: